การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 จ.อุดรธานี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช รก.ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อด.เขต 3 น.ส.น้ำฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษานำนาญการพิเศษ น.ส.ลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธภ.10 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยม และติดตามนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมีนายสายทอง ณรงค์ชัย คณะผู้บริหาร และคณะครูในกลุ่มโรงเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนดำเนินการตามแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนอย่างเคร่งครัด และเปิดเรียนแบบ Onsite 100%