การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และขอนแก่น โดยการตรวจราชการในวันนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้
More>>