การตรวจราขการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2563

16 กค.63 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายชาญชัย แสนจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเซกา ตลอดจนครูและบุคลากรทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

MORE>>>