แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

ข่าวสาร ศธภ.10

NEWS & UPDATE

ศธภ.10 ร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.10 ร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

รายละเอียด

การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัยศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ศูนย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก นายสุระชัย คุ้มสุข ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอนายูง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร กศน. คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

รายละเอียด

การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดอุดรธานี

    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัยศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สรัญญา บุดดารอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯศูนย์โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร กศน. คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

รายละเอียด

ศธภ.10 ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3

        วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิด/ปิด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมงานจาก ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคประชาสังคมฯ มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม , การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของทั้ง ๖ เครือข่าย ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์”, การแสดงพลังของภาคีเครือข่ายและส่งมอบข้อเสนอ/มติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีต่อจังหวัด และข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยผู้แทนเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย.    ปนัดดา/ข่าว  

รายละเอียด

การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ กศน. อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

    วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ศูนย์ กศน.อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก นายขวัญชัย ไวยศรีแสง ปลัดอำเภอโนนสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร กศน. คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & UPDATE

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 Thailand English online Contest by EOL System ครั้งที่ 8

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 Thailand English online Contest by EOL System ครั้งที่ 8 “TEOC8” ขอเชิญโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 8 (ปีที่ 8) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังได้รับ Passward ฟรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกฝน เรียนรู้ และทดสอบภาษาอังกฤษ EOL System เป็นเวลานาน 3-5 เดือน (ขอสงวนสิทธิ์การมอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกิจกรรม) ติดต่อขอรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด โดยเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.EngTest.net โทร.02-170-8725-6 หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ด้านล่าง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี”

สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.m-culture.go.th/surveillance/ewt_news.php?nid=2152&filename=index โดย สามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 02-2093547 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765  

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 100/6 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 7/2565

ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียด

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เป็นเนื้อหา’ ได้ และยังทำให้มองดูเหมือนกับภาษาอังกฤษที่อ่านได้ปกติ ปัจจุบันมีแพ็กเกจของซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (Web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า ‘lorem ipsum’ ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum ขึ้นมาใช้ บ้างก็เป็นความบังเอิญ บ้างก็เป็นความตั้งใจ (เช่น การแอบแทรกมุกตลก)

รายละเอียด

June 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1st June
No Events
Events for 5th June
No Events
Events for 6th June
No Events
Events for 7th June
No Events
Events for 8th June
No Events
Events for 9th June
No Events
Events for 10th June
No Events
Events for 11th June
No Events
Events for 12th June
No Events
Events for 13th June
No Events
Events for 14th June
No Events
Events for 15th June
No Events
Events for 16th June
No Events
Events for 17th June
No Events
Events for 18th June
No Events
Events for 19th June
No Events
Events for 20th June
No Events
Events for 21st June
No Events
Events for 22nd June
No Events
Events for 23rd June
No Events
Events for 24th June
No Events
Events for 25th June
No Events
Events for 26th June
No Events
Events for 27th June
No Events
Events for 28th June
No Events
Events for 29th June
No Events
Events for 30th June
No Events

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลและสารสนเทศ

Information

ประกาศรับสมัครงาน

News & Update

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top