แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

ข่าวสาร ศธภ.10

NEWS & UPDATE

ศธภ.10 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับทุน Mizuho Asian Fund

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ร่วมกับคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อขอรับทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนฯ จำนวน 83 โรงเรียน ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติส่งรายชื่อไปยังกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ต่อไป

รายละเอียด

ศธภ.10 ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และคณะผู้บริหารในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 สังกัด สพม.อุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานห้องเรียนกีฬาที่มีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาประจำพักนอนในโรงเรียน นอกจากนี้ รมว.ศธ. ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเข้ากราบนมัสการ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

รายละเอียด

ศธภ.10 จัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ”

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพรรณทวี โรงแรมเดอะพรรณราย อ.เมือง จ. อุดรธานี จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

รายละเอียด

ศธภ.10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Clound Meeting จัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

ศธภ.10 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10  มอบหมายให้ นางศิริพร แสนกรุง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & UPDATE

10 พระราชกรณียกิจน่ารู้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมาย มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของราษฎร เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เราจึงได้รวบรวบ 10 พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของในหลวง ร.10 ในด้านต่างๆ มาให้ชมกัน ดังนี้ 1. ด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ และในด้านการอุดมศึกษา 2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกณียกิจ เช่น เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 3. ด้านสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ หลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัดพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติด 4. ด้านการต่างประเทศ ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป เช่น ประเทศอิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อิหร่าน เนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นอกจากจะมุ่งเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่างๆ ที่จะทรงนำประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย เช่น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน 5. ด้านเกษตรกรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆ เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร สำหรับนำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิต ที่บ้านแหลมสะแก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2528 นอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมกิจการด้านเกษตรกรรม เช่น เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล 6. ด้านพระศาสนา ทรงเสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ 7. ด้านการกีฬา ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในงาน “อุ่น ไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทรงพระราชทานเสื้อสำหรับใส่ปั่นจักรยาน และน้ำดื่มพระราชทาน ให้กับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และทรงนำประชาชนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กม. กำหนดจัดขึ้นเวลา 15.00 น. ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 โดยกิจกรรมนี้พระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกัน อีกทั้งผู้ที่ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานยังแสดงให้เห็นการรวมพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ และเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ 8. ด้านการทหาร ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบิน ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2518 และทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ คือ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จ.ตราด อีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีการด้านทหาร อาทิ งานวันราชวัลลภ 9. ด้านการบิน พ.ศ. 2552 ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 เครื่องบินโบอิ้ง 737–400 ในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, (เที่ยวบินที่ ทีจี 8870 (กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่) และเที่ยวบินที่ ทีจี 8871 (จังหวัดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานคร) 10. ด้านราชการ 9 มกราคม พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันคือ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นส่วนราชการในพระองค์

รายละเอียด

ขอเชิญเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก “Youth Ambassador for Peace of Mankind” (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอความร่วมมือหน่วยงานศึกษาธิการภาค / ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ 1. การแข่งขันการนําเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 2. การแข่งขันการนําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) – ระดับอาชีวศึกษา 3. การแข่งขันการนําเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ขยายเวลาจากเดิมวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดังไฟล์ที่แนบครับ   ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2553-peace-27-5-2565

รายละเอียด

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 Thailand English online Contest by EOL System ครั้งที่ 8

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 Thailand English online Contest by EOL System ครั้งที่ 8 “TEOC8” ขอเชิญโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 8 (ปีที่ 8) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังได้รับ Passward ฟรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกฝน เรียนรู้ และทดสอบภาษาอังกฤษ EOL System เป็นเวลานาน 3-5 เดือน (ขอสงวนสิทธิ์การมอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกิจกรรม) ติดต่อขอรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด โดยเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.EngTest.net โทร.02-170-8725-6 หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ด้านล่าง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

LAW

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 7/2565

ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียด

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เป็นเนื้อหา’ ได้ และยังทำให้มองดูเหมือนกับภาษาอังกฤษที่อ่านได้ปกติ ปัจจุบันมีแพ็กเกจของซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (Web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า ‘lorem ipsum’ ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum ขึ้นมาใช้ บ้างก็เป็นความบังเอิญ บ้างก็เป็นความตั้งใจ (เช่น การแอบแทรกมุกตลก)

รายละเอียด

August 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st August
No Events
Events for 5th August
No Events
Events for 6th August
No Events
Events for 7th August
No Events
Events for 8th August
No Events
Events for 9th August
No Events
Events for 10th August
No Events
Events for 11th August
No Events
Events for 12th August
No Events
Events for 13th August
No Events
Events for 14th August
No Events
Events for 15th August
No Events
Events for 16th August
No Events
Events for 17th August
No Events
Events for 18th August
No Events
Events for 19th August
No Events
Events for 20th August
No Events
Events for 21st August
No Events
Events for 22nd August
No Events
Events for 23rd August
No Events
Events for 24th August
No Events
Events for 25th August
No Events
Events for 26th August
No Events
Events for 27th August
No Events
Events for 28th August
No Events
Events for 29th August
No Events
Events for 30th August
No Events
Events for 31st August
No Events

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลและสารสนเทศ

Information

ประกาศรับสมัครงาน

News & Update

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top